Bendruomenių programa „Fluxus Labas!“

Tai Kaune besikuriančios bendruomeninės laboratorijos, kurios siekia vienyti vietos gyventojus, menininkus, kūrybininkus, aktyvistus, verslininkus, švietėjus ir visus kitus, kas tik nori prisidėti prie savo gyvenamosios vietos kūrimo ir aktyvinimo, pasitelkiant menines ir kūrybines veiklas. Nuo 2018 metų Kauno mieste vystomos bendruomeninės laboratorijos visose 11-oje miesto seniūnijų. Siekiama, kad 2022-ieji metai, kai švęsime „Kauno – Europos kultūros sostinės“ titulą, taptų visų Kauno gyventojų ir bendruomenių kuriamu įvykiu, kurio metu atsiskleistų kokia daugialypė kultūra slypi Kauno mikrorajonuose – bendruomenės gyvina upių pakrantes, savo kiemus ir gyvenamąją aplinką, vysto vietos identitetą atspindinčias iniciatyvas, siekia kurti saugią ir kūrybišką aplinką kaimynams ir daug kitų. Tikime, kad mažos kūrybinės inciatyvos sukuria stiprius ilgalaikius pokyčius, kurie itin svarbūs augančiai ir kūrybos bei bendravimo svarbą suvokiančiai visuomenei.

Programos vizija: 

Kauno bendruomenės yra atviros, įtraukia Kauno miesto gyventojus į savo veiklas bei pripažįsta kultūrų įvairovę Kauno bei Kauno rajono teritorijose ir už jų ribų (įtraukimas); mezga tarpusavio ryšius ir bendradarbiauja dalindamosi savąja kultūra (ryšiai), kurią išreikšti siekia kūrybiškais, inovatyviais, meniniais būdais bei kuria tam pritaikytas veiklas (antreprenerystė).

Programos tikslas:

Įgalinti skirtingas bendruomenes puoselėti savo kultūrą ir tapti svetingais savo vietos šeimininkais, besidalijančiais kultūra su kauniečiais, lietuviais bei europiečiais.

Uždaviniai:

  • Dalyvaujamosios kultūros ugdymas.
  • Bendruomeninių menų (taip pat menininkų, dirbančių su vietos bendruomenėmis) žinomumo didinimas ir plėtra (komunikuojame bendruomeninio meno vertę vietos lyderiams ir verslams).
  • Vietos bendruomenės inicijuojamų pokyčių skatinimas jų gyvenamojoje aplinkoje (padedame vietos bendruomenėms kūrybiškai spręsti vietos iššūkius).
  • Meninės ir kultūrinės pasaulėžiūros plėtimas.
  • Bendrakūrybos principų ugdymas ir praktikų skatinimas.
  • Ryšio su vietos bendruomenėmis kūrimas, vietos žmonių ir organizacijų tinklo mezgimas.

Vykdomi projektai:

Fluxus Labas! Laboratorijos

Tikslas – burti Kauno miesto formalias ir neformalias bendruomenes, įvairių sektorių organizacijas, pavienius žmones ir skatinti juos įsitraukti į bendruomenines kultūrines ir menines veiklas konkrečiame mikrorajone.

Fluxus Labas! Kiemas

Tikslas – įgalinti kiemų gyventojus keisti savo gyvenamąją aplinką, bei kartu su kaimynais ir vietos ar užsienio menininkais kūrybiškai spręsti kieme iškylančius infrastruktūrinius, socialinius ir kultūrinius iššūkius.

Fluxus Labas! Bendruomenių iniciatyvos

Tikslas – palaikyti vietos ir interesų bendruomenių lokalias iniciatyvas, jas pastiprinti meniniu indėliu ir viešinimu..

Bendruomenių fasilitatorių kompetencijų kėlimo mokymai

Mokymų tikslas – parengti bendruomenių fasilitatorius, kurie dirbtų su konkrečių vietų bendruomenėmis, kartu su jais vystytų bendruomeninius kūrybinius projektus. 

Kūrybinių ir kultūrinių bendruomenės verslų kūrimo bei plėtros mokymai

Mokymų tikslas – padėti bendruomenėms išsigryninti savo verslo idėją ir paskatinti ją įgyvendinti.

Kiemų šventė

Tai tradicija tapęs renginys, kuriuo siekiama puoselėti Kauno miesto ir rajono gyventojų bendruomeniškumą, draugystę, paminėti artėjančią Tarptautinę kaimynų dieną.

Fluxus festivalis

Fluxus tai niekada nesibaigiantis judėjimas ir noras kilti, kopti, keistis: Iš laikinumo – į šiuolaikiškumą. Iš centro – į necentrą. Iš kasdienybės – į netikėtumus.

Bendruomenių fasilitatorių kompetencijų kėlimo mokymai

Mokymų tikslas – parengti bendruomenių fasilitatorius, kurie dirbtų su konkrečių vietų bendruomenėmis, kartu su jais vystytų bendruomeninius kūrybinius projektus. 

Kūrybinių ir kultūrinių bendruomenės verslų kūrimo bei plėtros mokymai

Mokymų tikslas – padėti bendruomenėms išsigryninti savo verslo idėją ir paskatinti ją įgyvendinti.

Kiemų šventė

Tai tradicija tapęs renginys, kuriuo siekiama puoselėti Kauno miesto ir rajono gyventojų bendruomeniškumą, draugystę, paminėti artėjančią Tarptautinę kaimynų dieną.

Fluxus festivalis

Fluxus tai niekada nesibaigiantis judėjimas ir noras kilti, kopti, keistis: Iš laikinumo – į šiuolaikiškumą. Iš centro – į necentrą. Iš kasdienybės – į netikėtumus.

Kodėl Fluxus? 

Kaunas yra Fluxus judėjimo įkūrėjo ir krikštatėvio Jurgio Mačiūno gimtinė. Naujai meno krypčiai, prie kurios galėjo prisijungti kiekvienas, pavadinti Mačiūnas parinko žodį fluxus, kuris lotynų kalba reiškia tėkmę, judėjimą, pokytį, apykaitą. „Kaunas 2022“ bendruomenių programai iškart prigijo „Fluxus Labas!“ pavadinimas, kuris yra ir kvietimas kiekvienam gyventojui be specialaus pasiruošimo prisijungti prie kūrybinio proceso ir būti su kitais – sveikintis, bičiuliautis. „Fluxus Labas!“ koncepcija primena apie Jurgio Mačiūno ir kitų Fluxus menininkų bandymus ištrinti ribas tarp meninės veiklos profesionalumo, elitizmo ir paprasto / kasdienio, žaismingo kūrybiškumo. Fluxus menas atsiveria ir įtraukia visus norinčius dalyvauti.

Fluxus judėjimo principai, kuriuos siekiame taikyti bendruomeninėse veiklose:

Skirtingų disciplinų jungimas

Atsitiktinumas

Nuotykis

„Pasidaryk pats“ kultūra ir estetika

Paprastumas

Nuolat kintantis judėjimas

Naikinama riba tarp meno ir gyvenimo

„Išjudėjimas“ iš kasdienybės bei rutino

Bendruomenių programos „Fluxus Labas!“ veiklos proceso dizainas:

Vykdydami savo veiklas vadovaujamės žemiau pateikta schema: 

Vietos kontekstas: vietos bendruomenė, vietos ir joje gyvenančių žmonių identitetas, mikrorajono savastis, istorija (formali ir neformali),  žmonės (vietos resursai) ir ten slypinti „energija“. 

„Kaunas 2022“ kontekstas: ne per atskiras programas, bet per jų skleidžiamas idėjas: bendruomeniškumo, paveldo bendruomenės, paveldo įveiklinimo, prieinamumo ir kt., Kauno miesto kontekstas po 2022 metų. 

Procesai: kryptingi veiksmai – tyrimai, kūryba, produktų sukūrimas; kūrybiniai procesai skleidžiasi konkrečiame mikrorajone per išsikeltus uždavinius (t. y. siekiamą spręsti iššūkį / problemą) ir įtrauktus žmones.

Trijų dedamųjų viduryje yra klausimas / iššūkis, kurį bendruomenių programa skatina vietos bendruomenes nuolatos kelti, jį patikrinti, iš naujo formuluoti klausimus, kvestionuoti; visų šių trijų dalių (vietos kontekstas, „Kaunas 2022“ idėjinis lygmuo ir procesas) sąveikoje veikia Bendruomenių programa Fluxus Labas!

Veiklų procese nuolatos klausiama, kaip išsikeltas iššūkis siejasi su Bendruomenių programos vizija (įtraukimas, ryšiai, antreprenerystė).

Kas yra Fluxus bendruomenių fasilitatorius (fluxus agentas)? 

Bendruomeninės kultūros skatintojas ir aktyvintojas, pokyčių katalizatorius, kūrybiškas „tinklintojas“ bei kūrybinių projektų iniciatorius ir vedlys. Bendruomenių fasilitatorius (agentas) veikdamas savo teritorijoje (geriausia – kur pats gyvena ar dirba) apjungia ir padeda išryškinti bendruomenių savitumus, tapatumą, talentų matomumą, atranda vietos „energiją“. Jis ieško būdų sujungti ir įtraukti žmones, padėti jiems palaikyti savo veiklas ir jas stiprinti. Bendruomenių fasilitatorius – savo vietos atstovas „Kaunas 2022“ programoje, siekiantis ne pakeisti, o suprasti bendruomenę ir per kūrybos įkvėptas veiklas burti vietos gyventojus ar bendrus interesus turinčią bendruomenę.

Rezultatai:

Lankytojai

Bendruomenių programos Fluxus Labas! manifestas

Mums bendruomenė yra:

Atviri žmonės, norintys veikti,
Žmonės, kuriems nėra vienodai jų aplinka ir kasdienybė,
tai žmonės, kurie jungia kitus žmones,
kurie kuria norinčių ir veiklių žmonių grandines,
kurie nori kasdienybę paversti lengvesne, spalvingesne,
kurie jungia skirtingas disciplinas ir dėl to nesigaili,
kurie ieško nuotykio savo gyvenamojoje vietoje,
kurie nebijo atsitiktinumo,
kurie nebijo klysti,
kurie savo gyvenamojoje aplinkoje ieško paslapties, intrigos,
kurie nebijo „pasidaryti patys“ ar paprašyti kitų pagalbos,
kurie mato veiklų vertę ne investuotų pinigų sumoje, o žmonių savanoriško ir geranoriško įsitraukimo dydyje,
kurie sudėtingoje kasdienybėje ieško paprastumo,
kurie nebijo judėjimo ir kaitos,
kurie naikina ribą tarp meno ir gyvenimo,
kurie „išsijudina“ ir stengiasi išjudinti kaimyną iš kasdienybės ir rutinos…