PROJEKTAS ,,ŠIUOLAIKINĖS SENIŪNIJOS”

Tai Kauno rajone vystomas tęstinis kūrybinis projektas, kurio metu yra siekiama telkti bei stiprinti vietos bendruomenes bei puoselėti Kauno rajono kultūros sektorių. Projektas „Šiuolaikinės seniūnijos“ pirmuosius žingsnius ėmė žengti 2019 m. Tuo metu prie jo prisijungė 7 seniūnijos. 2020 m. projekte dalyvaujančių seniūnijų skaičius padidėjo iki 15. Kiekviena seniūnija, vos prisijungusi prie projekto, ėmėsi vietos bendruomenės tapatybę identifikuojančių bruožų paieškos. Visi jie yra susiję su gyvenviečių istorijomis, jose anksčiau ir dabar gyvenančių žmonių patirtimis, gyvenimo būdu ir pozityvių pokyčių siekiu. Vietos bendruomenės identiteto paieškos buvo įgyvendinamos komunikuojant su seniūnijų gyventojais. Šio etapo metu surinkti duomenys tapo stipriu pamatu, generuojant idėjas, skirtas kultūrinių bei meninių bendruomeninių veiklų organizavimui ir įgyvendinimui. Prie vietos bendruomenių jungiasi įvairūs Lietuvos ir užsienio menininkai, švietimo atstovai bei partneriai ir, veikdami visi drauge, jie prisideda prie meno ir kultūros sklaidos bei bendruomeniškumo Kauno rajone stiprinimo: rengia kūrybines dirbtuves, edukacinius užsiėmimus, kuria meno kūrinius, interaktyvius gidus, organizuoja kultūrinius renginius. „Šiuolaikinės seniūnijos“ – projektas, kuris atskleidžia, kokios įvairialypės ir savitai unikalios yra Kauno rajono seniūnijos, tačiau nepaisant kiekvienai seniūnijai būdingo savito išskirtinumo, visos drauge jos tampa įrodymu, patvirtinančiu Kauno rajono stiprybę ir nuolatinę motyvaciją augti bei kurti palankias sąlygas tiek čia gyvenantiems, tiek atvykstantiems pasisvečiuoti. Tikime, jog šis projektas tėra pradžia, stiprėjančių vietos bendruomenių kelyje, inicijuojant ir įgyvendinant originalias kūrybines, kultūrines veiklas bei kuriant tvarų, teigiamą ir ilgalaikį pokytį Kauno rajone.

„ŠIUOLAIKINIŲ SENIŪNIJŲ“ PROJEKTO VIZIJA:

Platus vietos bendruomenių požiūrio į meną bei kultūrą horizontas, įtraukiantis kuo daugiau bendruomenės narių, Lietuvos ir užsienio menininkų, kultūros lauko atstovų bei partnerių į kūrybinius procesus, kurie yra naujai besirandančių meno kūrinių, kultūrinių  veiklų ir abipusio dialogo tarp vietos bendruomenių ir kultūrinių įstaigų pagrindas Kauno rajone.

KOKS YRA „ŠIUOLAIKINIŲ SENIŪNIJŲ“ PROJEKTO TIKSLAS?

Drauge su vietos bendruomene, kultūrinėmis įstaigomis, partneriais bei menininkais kurti vietos identitetu paremtus, vietos bendruomenę įtraukiančius tvarius meno ir kultūros projektus Kauno rajone.

„ŠIUOLAIKINIŲ SENIŪNIJŲ“ PROJEKTO UŽDAVINIAI:

  • Praplėsti vietos bendruomenių požiūrį į meną, kūrybą bei kultūrą;
  • Sukurti sąlygas vietos infrastruktūros ir žmogiškųjų išteklių panaudojimui, stiprinant kultūros bei meno sklaidą Kauno rajone;
  • Didinti abipusio dialogo tarp vietos bendruomenių ir kultūrinių įstaigų galimybes, suteikiant erdvę horizontaliosiomis praktikomis paremtai komunikacijai;
  • Ugdyti bei stiprinti vietos bendruomenių ir kultūros įstaigų kūrybiškumo ir kultūrinės veiklos įgyvendinimo įgūdžius;
  • Stiprinti vietos gyventojų norą puoselėti gyvenamąją aplinką ir ja didžiuotis.

,,ŠIUOLAIKINIŲ SENIŪNIJŲ” PROJEKTO PRADŽIŲ PRADŽIA

2019 m. „Šiuolaikinių seniūnijų“ projektas ir jo koncepcija viešųjų pristatymų ir individualių konsultacijų metu buvo pristatyta Kauno rajono seniūnijoms, kultūrinėms įstaigoms. Seniūnijos buvo kviečiamos teikti paraiškas, padėjusias identifikuoti jų motyvaciją ir potencialą dalyvauti „Šiuolaikinių seniūnijų“ projekte. Minėtais metais 16 seniūnijų pateikė paraiškas, kurias vertino „Kaunas 2022“ kuratoriai bei išoriniai specialistai. Po paraiškų apžvalgos projekte dalyvauti buvo pakviestos 7 seniūnijos: Linksmakalnis, Garliavos apylinkės, Ringaudai, Rokai, Akademija, Vilkija bei Karmėlava. 2020 m. buvo sulaukta 13 paraiškų iš skirtingų seniūnijų. Po paraiškų vertinimo prie projekto prisijungė 8 seniūnijos: Raudondvaris, Kačerginė, Kulautuva, Lapės, Samylai, Domeikava, Ežerėlis ir Babtai. Taigi, galiausiai, galima pasidžiaugti net 15 seniūnijų, kurios dalyvauja „Šiuolaikinių seniūnijų“ projekte.

Kiekvienai seniūnijai įsitraukus į projektą buvo pradėta bendruomenės identiteto tiriamoji dalis. Taikant skirtingus metodus, vietos bendruomenių atstovai buvo apklausiami, siekiant sužinoti: jų santykį su menu bei kultūra; būdus, kuriais jie norėtų įsitraukti į kultūrines ir kūrybines veiklas; kokio kultūrinio bei meninio turinio jie labiausiai norėtų; kokių problemų sprendimo ar per meną ir kultūrą kuriamo pokyčio jie gyvenamojoje aplinkoje norėtų labiausiai. Bendruomenių apklausos suteikė galimybę geriau pažinti vietos bendruomenių identitetą. Kultūrinių įstaigų atstovai, kurie atstovauja savas seniūnijas „Šiuolaikinių seniūnijų“ projekte, drauge su „Kaunas 2022“ kuratoriais, įvertinę bendruomenių apklausų metu surinktą informaciją, rinko kiekvienai bendruomenei tinkamiausias meno sritis ir galimas projekto įgyvendinimo kryptis. Po šio etapo sekė Lietuvos ir užsienio menininkų paieškos. Į projektą ir kūrybinius procesus generuoti drauge su bendruomenėmis buvo kviečiami tokie menininkai, kurie ne tik atitiko identifikuotas meno sritis, tačiau ir savo veikloje taikė bendruomenių įtraukties metodus. Daugelyje seniūnijų veiklas su bendruomenėmis įgyvendino ir skirtingas meno sritis atstovaujantys menininkai. Tokiu būdu buvo siekiama atrasti bendruomenei priimtiniausią ir jos identitetą geriausiai galinčią atskleisti meno sritį.

KAS DALYVAUJA ,,ŠIUOLAIKINIŲ SENIŪNIJŲ” PROJEKTE?

Džiaugiamės galėdami suskaičiuoti net 15 Kauno rajono seniūnijų, kurios prisijungė prie projekto ir prisideda prie kūrybinių, bendruomeninių procesų sklaidos stiprinimo Kauno rajone. Projekte dalyvaujančios seniūnijos: Akademija, Babtai, Domeikava, Ežerėlis, Garliavos apylinkės, Kačerginė, Karmėlava, Kulautuva, Lapės, Linksmakalnis, Raudondvaris, Ringaudai, Rokai, Samylai bei Vilkija. Projekte dalyvaujančias seniūnijas atstovauja vietos kultūros centrai, laisvalaikio salės, bendruomenių centrai. Kultūros ir meno prieinamumo Kauno rajone didinimo siekti padeda „Šiuolaikinių seniūnijų“ partneriai: Linksmakalnio pradinė mokykla, Linksmakalnio seniūnija, Linksmakalnio bendruomenė, Ringaudų bendruomenės centras, Ringaudų pradinė mokykla, Rokų seniūnija, Kauno Rokų gimnazija, VšĮ Kultūros kiemas, Kačerginės seniūnija, Kačerginės daugiafunkcis centras, Kauno lopšelis-darželis „Rokutis“, Rokų mokykla-darželis, Girininkų bendruomenė, „Rokų keramika“, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas, Kauno kolegija, LRT, Juragių bendruomenės centras, Kauno tvirtovės parkas, Karkazų bendruomenė, Akademijos seniūnija, Vytauto Didžiojo universitetas, Karmėlavos seniūnija, B. Buračo gimnazija, Kauno LEZ, Kauno r. Karmėlavos lopšelis-darželis „Žilvitis“, Vilkijos gimnazija, A. ir J. Juškų muziejus.

KĄ PAVYKO NUVEIKTI IKI ŠIOL?

Nuo 2019 m. iki 2021 m. „Šiuolaikinių seniūnijų“ projekto dalyviams pavyko pasiekti įkvepiančių rezultatų. Kauno rajone, 15-oje seniūnijų, buvo surengta beveik 500 įvairiausių kultūrinių, meninių veiklų bei pusšimtis skirtingų renginių. Įgyvendintose veiklose dalyvavo daugiau nei 3000 dalyvių, o į renginius atvyko ir jų turiniu mėgavosi virš 10 000 žiūrovų. Prie bendruomeniškumo stiprinimo ir kultūrinių bei meninių veiklų organizavimo Kauno rajone prisidėjo bemaž 150 menininkų iš Lietuvos bei užsienio valstybių, tokių kaip: Ispanija, Italija, Latvija, Čilė, Nyderlandai, Belgija, Didžioji Britanija. „Šiuolaikinių seniūnijų“ projekto metu iki šiol Kauno rajone buvo sukurta daugiau nei 30 ilgalaikių meno kūrinių, kurie kviečia atrasti Kauno rajono unikalumą.

Visose seniūnijose organizuotos veiklos, iniciatyvos ir renginiai buvo susiję su vietos bendruomenių identiteto paieškų rezultatu. Lapių bendruomenė pasirinko tvarumo temos nagrinėjimą ir puoselėjimą per kūrybines veiklas, čia buvo surengtas Lapių tvarumo festivalis, Rokai pasileido į įtraukiančią molio kelio kelionę, Domeikava kuria bendruomenės istoriją per interaktyvaus kūrybinio žaidimo plėtojimą, Ežerėlis savo tapatybę ėmė skleisti per fotografijos prizmę ir gali pasidžiaugti 2021 m. viešai ėmusiu veikti Ežerėlio foto klubu, Kačerginė buria bendruomenę į muzikines iškylas bei ketina atsigręžti į garsių šalies rašytojų santykį su miesteliu bei kurti savo istoriją, Ringaudų bendruomenė ėmėsi socialinės dokumentikos pažinimo bei vietos almanacho kūrimo, Kulautuvos bendruomenė kviečia vietos gyventojus ir svečius susipažinti su interaktyviu gidu bei žaidimu „COOLAUTUVA“, kuris tapo menininkų bei bendruomenės bendro kūrybinio proceso rezultatu, Linksmakalnyje yra plėtojama angelų miesto idėja, o bendruomeniškumą bei meno sklaidą stiprina šiuolaikinio cirko artistų ir vietos gyventojų bendro santykio indėlis, miestelyje buvo sukurtas ir trumpojo metro filmas ir, kuris suteikia galimybę pažinti Linksmakalnio istoriją, Garliavos apylinkės gali didžiuotis interaktyviu atlasu, Raudondvaris kviečia bendruomenę dalintis geromis emocijomis šokio ritmu, Babtai siekia įkurti keliaujančią kūrybinę maisto laboratoriją, bendruomenei susibūrus Akademijoje, duris atvėrė vietos tiekėjų produkcija ir darbais prekiaujanti parduotuvė „Lokali: Made in Akademija“, Samylai žengia žemės meno pažinimo keliu ir vietos gyventojus bei svečius gali pakviesti pasimėgauti gamta naujai įsikūrusiame amfiteatre, Karmėlava per kūrybinius procesus keliauja roko muzikos ritmu, o Vilkija jau spėjo pasipuošti meniniu miestelio žemėlapiu, miestelio simbolika paženklinta suvenyrika bei ruošiasi pradėti kelionę link Vidurvasario šventės rengimo. Be viso to, daugelyje seniūnijų atsirado ilgalaikiai meno kūriniai, objektai, kurių inspiracijos šaltiniu tapo vietos bendruomenės ir jų santykis su gyvenamąja aplinka, jos išskirtinumu.

KAS LAUKIA ,,ŠIUOLAIKINIŲ SENIŪNIJŲ” ATEITYJE?

2021 m. yra skirti tolimesniam vietos bendruomenių stiprinimui, rengiant ir įgyvendinant kultūrines bei menines veiklas, kurios būtų tęsiniu to, ką jau lig šiol pavyko nuveikti. Iki 2022 m. tikimasi pasirengti kūrybingoms ir įtraukiančioms kelių metų įdirbį vainikuojančioms veikloms bei renginiams. Europos kultūros sostinės metai – 2022-ieji – Kauno rajone bus „Šiuolaikinių seniūnijų“ projekto metu vystytų ir įgyvendintų veiklų, generuotų idėjų rezultatų pristatymo ir džiaugimosi jais laikotarpis. Tais metais Kauno rajono gyventojų ir svečių laukia plenerai, festivaliai, šiuolaikinio ir tradicinio meno puoselėjimo renginiai, užsienio bei Lietuvos menininkų darbų pristatymai, efektingi pasirodymai. Tai bus metai, kurie įkvėps džiaugtis ir didžiuotis bendryste, menu ir kultūra Kauno rajone, švenčiant „Kaunas ir Kauno rajonas – Europos kultūros sostinė 2022“ titulą.

„Šiuolaikinių seniūnijų“ projekto koordinatorė: Milda Rutkauskaite. El. paštas detalesnei informacijai bei pasiteiravimui: milda@kaunas2022.eu

Artimiau susipažinti su kiekviena „Šiuolaikinių seniūnijų“ projekte dalyvaujančia seniūnija ir ten vykstančiomis veiklomis, kuriančiais menininkais, kviečiame paspaudus ant žemiau esančių aktyvių seniūnijų nuorodų.

Už įmažintas ,,Šiuolaikinių seniūnijų” projekto akimirkas dėkojame A. Aleksandravičiui ir M. Plepiui.